created by Riccardo Bonechi

Nome Cognome N.° Velico
Classe Frequenza
Gionata Piani 69 METRO 40.715 Mhz
Giampaolo Gori 7 METRO 72.670 Mhz
Matteo Palloni 1 METRO 40.815 Mhz
Luca Miniati LED METRO 40.645 Mhz
Matteo Innocenti   METRO  
Riccardo Bonechi 92 METRO 40.785 Mhz
Paolo Giorgi 5 METRO 40.735 Mhz
Luigi Livi 45 METRO 2.4 Ghz
Mirco Babazzi 93 METRO 40.675 Mhz
Paolo Bonaldi 118 METRO  
Fabrizio  Cioni   METRO 2.4 Ghz
Luca Miniati LED MAXI 35.510 Mhz
Massimiliano Vannucci 60 MAXI 40.835 Mhz
Alessio Alderighi 71 MAXI 2.4 Ghz
Luigi Livi EDO MAXI 2.4 Ghz
Renzo Pagliai WELI MAXI 2.4 Ghz
Fabrizio Cioni 07 MAXI 2.4 Ghz
Fabrizio Tabani   MAXI  
Matteo Innocenti   MAXI  
Riccardo  Bonechi   MAXI  
Paolo Bonaldi   MAXI